Jaargang 2 - nummer 4 - April 2019

Voor u staat weer een nieuwe "Rondom de Green" klaar met nieuwtjes, tips en zaken die spelen binnen onze golfvereniging. Veel lees plezier!

Redactie: Koos Musman

Eén wereldhandicapsysteem

Op 20 februari jl. is bekendgemaakt dat er per 2020 één World Handicap System zal zijn. De basis van het systeem is dat de handicap van iedere speler zal worden bepaald door het gemiddelde van de beste 8 scores van de laatste 20 scores. De details van het nieuwe systeem volgen in de loop van de komende twee jaar. Houd ngf.nl in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief Handicap & Regels onderaan deze pagina.

Wat gaan we vanaf 2020 van de veranderingen merken?

Spelers zullen net als nu scores invoeren via bijvoorbeeld een app of de zuil op de club. Deze geeft vervolgens aan wat de nieuwe handicap is. Maar op de achtergrond verandert er wel iets: de handicap van spelers wordt vanaf 2020 op een andere manier berekend dan wij nu gewend zijn. De precieze formule wordt pas later bekend, nu is alleen bekendgemaakt dat de handicap bepaald wordt door het gemiddelde van de 8 beste scores van de laatste 20 qualifying ronden. Als spelers veel scores inleveren, zakt hun handicap met het nieuwe wereldhandicapsysteem sneller dan met het EGA-systeem. Uiteraard kan de handicap ook sneller omhooggaan als er minder goed gespeeld wordt.
Scores die in 2019 en 2018 ingeleverd worden, zullen in ieder geval mee gaan tellen voor de handicap van een speler per 1 januari 2020. Of scores van voor die tijd ook mee gaan tellen moet nog bepaald worden. Voor de meeste spelers zal de handicap op 1 januari 2020 nauwelijks afwijken van de handicap op 31 december 2019. Maar dit is, zoals gezegd, afhankelijk van het aantal qualifying scores dat een golfer tegen die tijd heeft ingeleverd.

Wat blijft hetzelfde vanaf 2020?

Wat niet verandert is dat de golfhandicap de potentiële speelsterkte van een speler weergeeft. Het is dus nu en in de toekomst heel normaal dat je geregeld je handicap niet speelt.
Ook andere zaken blijven hetzelfde voor Nederlandse golfers. 
Handicapscores over 18 of 9 holes inleveren. 
* Een playing handicap tijdens qualifying (wedstrijd)rondes.
* Strokeplay, Stableford en tegen-par blijven spelvormen die handicapscores kunnen opleveren.
* De maximale handicap van vrouwen en mannen blijft 54,0.
* De NGF blijft in Nederland verantwoordelijk voor de handicapadministratie.
* De course rating om de moeilijkheidsgraad van een golfbaan vast te stellen blijft hetzelfde. 

Tot 1 januari 2020 verandert er niets!

Tot 1 januari verandert er niks en moeten we golfers vooral aanmoedigen om zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Dit doen we nu ook al, maar het wordt met het nieuwe handicapsysteem alleen maar belangrijker.
Hoe meer ingeleverde kaarten, hoe beter de handicap bij de speelsterkte van een speler past. 

Waarom één handicapsysteem voor de hele wereld?

Het nieuwe wereldhandicapsysteem is een initiatief van de regelinstanties R&A en USGA. Golf heeft één set regels voor alle spelers, één set regels voor equipment en één set regels voor de amateurstatus, maar er zijn zes verschillende handicapsystemen. Het ene handicapsysteem is beter te begrijpen dan het andere en de systemen wijken ook van elkaar af in het berekenen van de speelsterkte van golfers. De speelsterktes van een Amerikaanse speler met handicap 24 en een Europese speler met handicap 24 komen dus niet altijd overeen. Anders gezegd: even sterke spelers op de wereld kunnen verschillende handicaps hebben.
De initiatiefnemers denken dat het beter voor de sport is als er één handicapsysteem komt voor de hele wereld, één systeem met de beste facetten van de zes verschillende handicapsystemen.
De doelen van het wereldhandicapsysteem zijn:
* Één handicapsysteem dat nauwkeurig en tegelijkertijd gemakkelijk te begrijpen is, zodat meer golfers een handicap krijgen en deze onderhouden.
* Overal op de wereld dezelfde handicapberekening. Spelers op de hele wereld kunnen dan met handicapverrekening op elke baan van de wereld een eerlijke strijd met elkaar voeren.
* Een handicapsysteem dat voldoet aan de behoeftes en verwachtingen van golfers, golfclubs en golfinstanties over de hele wereld en dat aangepast kan worden aan nationale golfculturen.

De rol van de NGF

De NGF is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het wereldhandicapsysteem. Jan Ede Kuipers, bestuurslid van de NGF: 'De basis is bekend en de verdere inhoud en details zijn nog in ontwikkeling. Wij proberen daar zoveel mogelijk over mee te praten. Als NGF volgen we de ontwikkelingen op de voet en hebben we goed contact met de EGA. Regel- en Handicap commissie, Bart Grijseels

Sponsoren

Als activiteitencommissie reiken wij prijzen uit, die we bekostigen o.a. uit het inschrijfgeld van toernooien.
Daarnaast hebben wij ook nog enkele sponsoren, die onze vereniging een warm hart toe dragen.
Eén van die sponsoren is Maas bestrating uit Vessem, van Peer Maas, hét bedrijf voor al uw straatwerk.
Hiervoor onze hartelijke dank!


Van de Marshall Tafel

We komen vaak tegen dat er plaggen worden geslagen en niet worden terug gelegd, dit is een van de etiquette-regels van de golfsport.
We willen u er op wijzen dat het behoud van de baan ons allemaal aan gaat en gaan de komende maand extra letten op het naleven van deze regel.

 

 

Local Rules ’t Caves, geldig vanaf 1 januari 2019

Afslagplaats (regel6-2/definitie pagina 142)
Het is verplicht om op de par 3 baan de bal te spelen van de groene mat.

Buiten de Baan (Out of Bounds) (regel 18-2/definitie pagina 143) 
Buiten de baan is aangegeven door hekwerk en/of witte palen.

Hindernissen (Penalty Area’s) (regel 17/ definitie pagina 148)
De sloot, dwars over de fairway van hole 3 en 12, aangegeven met rode palen. Vanuit deze hindernis mag gespeeld worden.
Dit geldt ook voor hole 5 van de par 3 baan.

Verboden speelzones (No Play zones)
De gebieden gemarkeerd met rode palen met groene koppen is een verboden speelzone. Deze moet worden behandeld als een rode hindernis.
Als een bal binnen de hindernis in deze speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden zone ontweken worden volgens regel 17-1e.
Het is ook niet toegestaan om een in het water geslagen bal uit het water te vissen.

Grond in bewerking (GUR) (regel 16/ definitie pagina 147)
GUR wordt gedefinieerd door elk gebied dat omgeven is door witte lijnen (of blauwe paaltjes). Een dergelijk gebied is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16-1f.

Straf voor overtreding van de lokale regels
Strokeplay 2 strafslagen, matchplay verlies van de hole.

R&HC

Club competitie

De clubcompetitie van de grote baan (9 holes), die wordt gespeeld op zaterdagmiddag en de Par 3 baan(18 holes)die op zondag morgen wordt gespeeld, zijn wedstrijden tussen onze leden onderling.
Voor beide competities tellen de 2 beste scorekaarten per maand en hiervoor krijgen de deelnemers punten toebedeeld overeenkomstig de gescoorde punten.
Dit resulteert maandelijks in een MAANDKAMPIOEN en diegene die op de laatste speeldag in oktober bovenaan staat krijgt de eretitel “clubkampioen grote baan of clubkampioen Par 3”.              De actuele stand kunt u altijd bekijken op de publicator links van de bar, bij binnenkomst in hole 19. Uiteraard kunnen/mogen leden altijd meespelen, ook al kan men niet regelmatig deelnemen.

Terugblik:
Nieuwe leden kennismakingstoernooi

Op zondag 31 maart jl werd er een wedstrijd georganiseerd tussen en voor nieuwe leden.
De doelstelling was om leden die recentelijk lid zijn geworden, kennis te laten maken met onze grote baan en daarnaast het element competitie/wedstrijd of toernooi te leren kennen.
Alle nieuwe A-leden (grote baan) en de C-leden (Par 3) hadden hiervoor een uitnodiging ontvangen.
De deelnemers waren op de bewuste dag super gemotiveerd, maar ook enigszins zenuwachtig om toch de ervaring op te doen om te spelen met andere mensen, in wedstrijd vorm.
Na afloop, onder genot van een drank (Schrobbelaer) en een hapje, die beide aangeboden werden door Wilmy, konden de deelnemers terug kijken op een geslaagde golfronde en was men zeer enthousiast.
Voordat een ieder huiswaarts keerde bleek dat men door het spelen van deze wedstrijd zeker gemotiveerder was geraakt om vaker deel te nemen aan wedstrijden.

Website

Na enige vertragingen door ICT technische- en personeel technische strubbelingen is het dan toch eindelijk zover.
Onze website WWW.golfvereniginghetcaves is online.
Op de website treft u allerlei zaken aan die voor alle leden interessant zijn, denk hierbij aan:
> Overzicht en bereikbaarheid van het bestuur
> Overzicht en bereikbaarheid van de diverse commissies
> Ons maandblad, Rondom de Green
> Nieuws en wetenswaardigheden over de te organiseren evenementen
> Inschrijving voor de zomertoer (hierover later meer)
> Suggestie formulier, waar u te alle tijden uw suggesties kwijt kunt aan het bestuur/commissies


Tekst van de maand:

Luier dan een pamper zijn, is nooit grappig.

 

 

 


Afdrukken