Jaargang 2 - nummer 3 - Maart 2019

Voor u staat weer een nieuwe "Rondom de Green" klaar met nieuwtjes, tips en zaken die spelen binnen onze golfvereniging. Veel lees plezier!

Redactie: Koos Musman

 

Qualifying spelen op Par-3 banen


Sinds 2016 is het in Nederland, als onderdeel van een pilotproject voor de European Golf Association (EGA), mogelijk om qualifying te spelen op Par-3 banen. Voorheen kon dat alleen in Spanje. Nederland is als één van de pilotlanden met de analyse van scores aan de slag gegaan om te onderzoeken of de methode voor het vaststellen van de course rating van Par-3 banen kon worden verbeterd. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is er meer data verkregen, zodat we steeds dichter bij de juiste vergelijkbaarheid tussen Par-3 banen en ‘grote’ banen (langer dan 2.750 meter) komen.

Een aanpassing was nodig:

Afgelopen zomer is er, naar aanleiding van uitkomsten van de analyses, een evaluatie geweest met een aantal Par-3 banen. Daaruit bleek dat er een aanpassing nodig was op de course en slope rating van de Par-3 banen. Dit om de scores en handicaps van spelers afkomstig van Par-3 banen beter vergelijkbaar te maken met de scores en handicaps van spelers van ‘grote’ banen. Tot nu toe hebben op veel Par-3 banen de spelers in 2017 te weinig slagen gekregen in verhouding tot de moeilijkheidsgraad van hun baan.
De Par-3 banen zijn beter vergelijkbaar met de 'grote' banen. Een belangrijke reden dat de vorige berekening uit 2017 nog niet goed genoeg werkte, was dat er in het course rating systeem te weinig rekening wordt gehouden met het feit dat op een aantal Par-3 banen veel kleine greens met moeilijkheidsfactoren (water, hoge rough, buiten de baan, etc.) voorkomen die veel dichter bij de green liggen dan dat op ‘grote’ banen het geval is.

De NGF heeft in de zomer van 2018 een methode ontwikkeld die hier beter rekening mee houdt. Deze methode is als pilot op 14 Par-3 banen getest. Eind 2018 zijn de resultaten van deze ratings verwerkt en geanalyseerd. Daaruit is gebleken dat de methode ertoe leidt dat de ratings van deze banen hoger uitkomen dan de in 2017 vastgestelde ratings. De Par-3 rating sluit hiermee beter aan op de werkelijke moeilijkheidsgraad van Par-3 banen.

Terugblik

3 februari jl. speelden we het “Snerttoernooi”, een 18 holes wedstrijd op de combibaan (9 holes Par-3 en 9 holes grote baan).                                                                                                  De wedstrijdvorm was Stableford, met 2 extra elementen toegevoegd:                                                                                                                                                                                          1. Men mocht slechts 3 clubs meenemen (incl. de putter)
      2. Na afloop werd middels loting de score van 9 holes weggestreept
Hierbij was dus de eindstand tot aan het einde een verrassing.
Na telling van de geldende holes bleken Janny vd Ven en Toon Olyslagers de winnaars van de dag en gingen huiswaarts met een bedrukte ijsmuts en elk 3 blikken erwtensoep.

Op 17 februari jl. stond het “Slechtweer toernooi” op het programma. Uiteraard kan men discussiëren over de term “Slecht weer”, maar de doelstelling was om onder erbarmelijke en koude omstandigheden een wedstrijd te spelen. Hoe anders dacht moeder natuur daar over. Bij een zeer aangename temperatuur, onder een heerlijk zonnetje, konden de deelnemers de 18 holes combibaan spelen.                                                                                                                                                                                                                                                  Ondanks de 17 graden genoot iedereen toch van de aangeboden chocomel met slagroom en had Wilmy, namens de golfbaan, een heerlijk hapje voor iedereen in de vorm van een mandje frietjes van zoete aardappelen. Dit was echt een aanrader.
Uiteraard hadden we ook nog de winnaars te huldigen. Dit waren : Agnes Verheggen en Ruud van Esdonk


Cor van Boxem toernooi


Elk jaar openen wij ons golfseizoen met het Cor van Boxem Memorial (koppeltoernooi). Een toernooi waar gespeeld wordt om de Cor van Boxem Cup, dit ter nagedachtenis aan de medeoprichter van de golfbaan, die op 30 april 2008 overleden is. Dit toernooi wordt gespeeld als koppel, dus start tijdig uw zoektocht en verzin een bijpassende naam. De speeldatum is 27 april (Koningsdag) a.s.. Let op de aankondiging in uw mailbox.


Sponsoren


Als activiteitencommissie reiken wij prijzen uit, die we bekostigen o.a. uit het inschrijfgeld van toernooien. Daarnaast hebben wij ook nog enkele sponsoren, die onze vereniging een warm hart toe dragen.
Eén van die sponsoren is Prinsen Tools en Techniek, hiervoor onze hartelijke dank!

 

 

De Kolum van Koos

Jezus en Petrus slaan samen een balletje op 'the green'. Aangekomen bij de 6e hole vraagt Jezus aan Petrus: 'Wat zou Ballesteros bij deze hole genomen hebben?” " Een '3 ijzer' ofzo”, zegt Petrus. Jezus pakt z'n '3 ijzer' en geeft de bal een mep waarbij de bal recht in de plomp terecht komt. Terwijl Jezus over het water loopt om z'n balletje te zoeken komt er een man naast Petrus staan en zegt: “Kijk die vent daar, die denkt dat ie Jezus is!”, “Sterker nog”, zegt Petrus, ”Hij denkt dat ie Ballesteros is!!”

 

Dames en Heren Middag


Op maandag organiseren we de Damesmiddag en op dinsdag de Herenmiddag. Aanvang 13:00 uur. We spelen afwisselend de grote- of de kleine baan. Deelname € 1,- voor kleine prijsjes. Iedereen kan mee doen vanaf handicap 54. Voor de grote baan moet je A-lid zijn, anders koop je een greenfee voor deelname. Iedereen is welkom.

 

Afgelasting


Door de zeer weinige aanmeldingen en voorspelde weersomstandigheden, heeft de activiteitencommissie besloten om het geplande stokkenroof toernooi van 17 maart jl. te cancelen, alle aanmelders waren middels mail op de hoogte gesteld.

 

 


Afdrukken