Binnen onze vereniging kennen wij 4 soorten leden, namelijk  A / B / C / D leden. Hieronder geven we u een korte uitleg over wat welke vorm inhoud en welke privileges en verplichtingen er bij een lidmaatschapsvorm horen.

A-leden

A- leden zijn leden met een volledig lidmaatschap. Zij hebben vanuit hun lidmaatschap toegang tot alle aangeboden faciliteiten.
Hieronder vallen:

 • Grote baan
 • PAR3 baan
 • Driving range
 • Putting green
 • Chipping green

B-leden

B- leden zijn leden met een bedrijfslidmaatschap. Zij hebben vanuit hun bedrijfslidmaatschap toegang tot dezelfde faciliteiten als de A-leden

C-leden

C-leden zijn leden met een beperkt lidmaatschap.
Zij hebben vanuit hun lidmaatschap toegang tot:

 • PAR3 baan
 • Driving range
 • Putting green
 • Chipping green

Om te mogen spelen op de grote baan dient men als C-lid de normale green-fee te betalen.

D-leden

D-leden zijn leden die alleen hun NGF registratie via de golfvereniging laten plaats vinden.
Zij hebben vanuit hun lidmaatschap toegang tot:

 • Driving range
 • Putting green
 • Chipping green

Om te mogen spelen op de grote baan of de PAR3 baan dient men als D-lid de normale green-fee te betalen.